Praktische zaken

Hoe gaan we te werk?
De gesprekken vinden in de regel online en in de praktijk in Lier plaats. Het beeldbellen kan onder meer via laptop, tablet of gsm. Voor de start van het gesprek ontvangt u steeds een uitnodiging via e-mail (met link). Praktische instructies worden voorafgaand aan het gesprek meegedeeld.

Hoe verloopt een eerste gesprek?
Na een eerste contact via e-mail, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is voornamelijk verkennend van aard en is ook vrijblijvend. Ik tracht tijdens dit gesprek samen met jou meer zicht te krijgen op o.a. de bezorgdheden die leven en de krachten die er zijn. Verder wordt er verkend welke verwachtingen er zijn over de begeleiding en bespreken we hoe we de verdere samenwerking vorm kunnen geven.

Hoe lang duurt een gesprek? En hoe vaak is dit?
Een gesprek duurt 60 minuten. De frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de ervaren noden van de gezinsleden. Dit wordt onderling besproken.

Hoe zit het met (terug-)betaling?
Kostprijs van een gesprek is 65 euro. Gezien ik geconventioneerd ben, zijn de meeste gesprekken mogelijk aan een verlaagd tarief.

Binnen de eerstelijns psychologische zorg hebben volwassenen recht op 8 gesprekken en kinderen en jongeren op 10 gesprekken aan een aangepast tarief. Binnen de gespecialiseerde zorg gaat het om 20 gesprekken. Meer informatie over deze regeling vind je terug op https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/Paginas/eerstelijns-gespecialiseerde-psychologische-zorg-netwerk-geestelijke-gezondheidszorg.aspx#Hoeveel_moet_u_betalen?
Deze info komt ook ter sprake in het kennismakingsgesprek.

Via het ziekenfonds is er terugbetaling voorzien voor psychologische begeleiding. Het terugbetalingstarief verschilt per mutualiteit.
Een overzicht van de terugbetaling per mutualiteit kan je terugvinden via: https://vlaamspatientenplatform.be/storage/files/e4b05dd7-b5a0-4edb-b48f-4e491788e689/2022-overzichtstabel-terugbetaling-psychotherapie-en-psychologische-begeleiding.pdf

Wat als ik een afspraak niet kan nakomen?
Indien u een afspraak niet kan nakomen, is de afspraak om dit tijdig door te geven (>24u op voorhand). Op deze manier krijgen andere gezinnen de kans om op de vrijgekomen moment een afspraak in te plannen. Bij een gemiste of te laat verplaatste afspraak wordt de vraagprijs van een consultatie aangerekend.

Ik heb nog een vraag/opmerking
Indien je graag contact opneemt en bij verdere vragen verwijs ik graag door naar het contactformulier of kan je een mailtje sturen naar karen@debabbelkamer.com. Ik probeer telkens zo spoedig mogelijk een antwoord te formuleren op je vraag.